Nóng Mới25 Video Đề xuất

ไปดูเขากลับหัวรถไฟที่สถานีกันตัง

ไปดูเขากลับหัวรถไฟที่สถานีกันตัง รถไฟเมืองไทยมีสายเดียวที่ไปสุดทางทีทะเลอันดามัน ก็คือรถไฟทางที่แยกไปจังหวัดตรัง. โดย จากตัวเมืองตรัง ขบวน รถไฟจะวิ่งต่อไปที่อำเภอกันตังตรงนี้จะอยู่ใกล้ท่าเรือและทะเล. พอถึงสุดทางแล้ว ขบวนรถไฟ เขาจะทำการกลับขบวน. นั่นก็คือ เปลี่ยนหัวรถจักรที่ทำหน้าที่ลาก ขบวนรถให้มัน กลับมาอยู่อีกด้านหนึ่ง. มาดูวิธีการกลับหัวขบวนกันที่สถานีรถไฟกันตัง. อำเภอกันตัง ครับ
✎ Cách đây 60 phút

Sen đá đến đây.

✎ Cách đây 1 tiếng

[CỰC HAY] CƯỚI VỢ NGỐC

✎ Cách đây 1 tiếng

Pô móc fun bài.

✎ Cách đây 1 tiếng

Đời Không Lối Thoát Tập 5