Nóng Mới25 Video Đề xuất

5 điều thú vị về Nhật hoàng Akihito thoái vị hôm nay

Akihito là hoàng đế Nhật Bản đầu tiên thoái vị trong hơn 200 năm. Ông đã hòa giải các mối quan hệ với những nước bị Nhật Bản xâm chiếm trong Thế chiến II.
✎ Ngày hôm qua

✎ Ngày hôm qua

Thơ phổ nhạc - Đi họp