5 trải nghiệm không dành cho người yếu tim

Áo Tay không leo núi, lao xe xuống đồi tuyết hay ngồi xích đu trên khinh khí cầu... là những hoạt động mạo hiểm hấp dẫn du khách.
5 trải nghiệm không dành cho người yếu tim  5 trải nghiệm không dành cho người yếu tim

Hiếu Tiên (Theo UNILAD)

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5