Nguồn: Báo xác minh

Cần trục khổng lồ đổ ụp xuống công nhân trên bến cảng ở Indonesia

Một tàu chở container đã đâm sầm vào bến cảng Semrang, Indonesia, khiến hệ thống cần trục lớn đổ sập xuống các công nhân trên bến.