Nóng Mới25 Video Đề xuất

Dji Spark Range World Record 4400 meters - Emergency Landing - FCC CE and sport+ hack !!

Dji Spark Range World Record 4400 meters - Emergency Landing - FCC CE and sport+ hack !! Using time from vacations to make a new attempt in Falasarna Crete. Ideal space, minimum interference. I used the same hacked dji go 4 app with sport+ mode. For reference on the FCC CE hack check the: https://www.youtube.com/watch?v=Trhl06PMUz0) Things were going well till i hit RTH... Video becomes very tense on the way back... lol. Check the time i flew with 0% battery.... Amazing Spark !!!
✎ Cách đây 6 phút

Bánh bò dừa

✎ Cách đây 2 tiếng

Cá tai tượng chiên xù

✎ Cách đây 3 tiếng

Disebalik persiapan Motogp sepang 2019

✎ Cách đây 3 tiếng

Tôm khô nhà làm

✎ Cách đây 3 tiếng

Conorach - Laissez Fair

✎ Cách đây 4 tiếng

Cách luộc rau su hào ngọt mát!