Nguồn: Báo xác minh

Ga Đồng Đăng trước giờ ông Kim Jong Un về Triều Tiên

Ga Đồng Đăng tối 1/3 đã có sự chuẩn bị để đưa tiễn nhà lãnh đạo Kim Jong Un trở về Triều Tiên.