Nóng Mới25 Video Đề xuất

How to recover a dropped table in oracle?

How to recover a dropped table in oracle? This is a free tutorial video on how to use the FLASHBACK TABLE query to restore a dropped table in oracle, and we have given some useful information on PURGE, RECYCLEBIN and shown some demo on how to restore a dropped table in oracle.
✎ Cách đây 22 giây

Ku Tlah Jatuh Cinta part 1-3

✎ Cách đây 1 tiếng

Sen đá đến đây.

✎ Cách đây 1 tiếng

[CỰC HAY] CƯỚI VỢ NGỐC

✎ Cách đây 1 tiếng

Pô móc fun bài.

✎ Cách đây 1 tiếng

Đời Không Lối Thoát Tập 5