Nóng Mới25 Video Đề xuất

#HowAbnormal – Tưởng tượng đàn ông làm mọi việc nhà/Imagine men doing all the housework

#HowAbnormal – Tưởng tượng đàn ông làm mọi việc nhà/Imagine men doing all the housework Bình thường hay Bất thường – Phụ nữ thường được kỳ vọng phải đảm đang, tháo vát trong việc nhà và chăm sóc chồng, con và gia đình nhà chồng, đồng thời vẫn phải lao động và có một nguồn thu nhập. Hãy xem đoạn phim này bằng góc nhìn “ngược” để nhận thấy những nghịch lý đang tồn tại giữa nam giới và nữ giới. Chúng tôi mong muốn nam giới và nữ giới cùng chia sẻ việc nội trợ và chăm sóc con cái một cách cân bằng. Hãy thể hiện sự ủng hộ của bạn và lên tiếng vì bình đẳng giới ngay bây giờ qua http://tinyurl.com/howabnormalapp #HowAbnormal A woman is usually expected to do the housework, care for her husband, children and parents in-law, while at the same time she is also expected to work and have an income. Watch this gender flipped video to see how we hold double standards for women and men. We ultimately want men and women to share the chores in the house and child care equally. Show your commitment t
✎ Cách đây 10 phút

5 guys Gabrielle Union has dated

✎ Cách đây 49 phút

Sofás Valencia Fábrica de Sofás

✎ Cách đây 59 phút

hướng dẫn chơi nhiều acc seo

✎ Cách đây 1 tiếng

Thời Sự Tuần Qua 112319 P1

✎ Cách đây 2 tiếng

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

✎ Cách đây 3 tiếng

Cara membuat racik burung ruak-ruak