Nóng Mới25 Video Đề xuất

Pasteur Gregory Toussaint- Ki Jan Fè Fas A Batay Nan Rev Ou.

Pasteur Gregory Toussaint- Ki Jan Fè Fas A Batay Nan Rev Ou. SALVATION / SALUT: https://goo.gl/forms/2KV8ABRlb5DrMceb2 OFFERINGS / OFFRANDE: https://goo.gl/xHMyBA PRAYER BOOK / LIVRE DE PRIÈRES: https://goo.gl/wPWjq6 SHEKINAH APPLICATION: Shekinah App: https://goo.gl/czdL5a TRANSLATIONS: To Listen in English: https://goo.gl/SMbqCF Para Escuchar En Español: https://goo.gl/CebFZM Pour Ecouter en Français: https://goo.gl/1ZTc7l SOCIAL MEDIA: Facebook: http://bit.ly/2ioWcH5 Twitter: http://bit.ly/1SMLxRu Instagram: http://bit.ly/2ic336N SUNDAY SERVICES: French: 8:00 AM English: 10:00 AM Creole: 12:00 PM WORSHIP ADDRESS MIAMI: 13110 NE 8th Ave, North Miami, FL 33161 ADMINISTRATIVE ADDRESS: 990 NE 125th street suite 200, Miami FL 33161 Administration Phone: (305) 899-0101 PRAYER LINE / LIGNE DE PRIÈRE: For Prayers Call: (786) 505-1580 WEBSITE: http://shekinah.fm E-ADDRESS: tgmiami@tabernacleofglory.net
✎ Cách đây 4 phút

MUA BÁN VE CHAI ở CANADA

✎ Cách đây 12 phút

Ice And Spice Bar

✎ Cách đây 52 phút

ky thuat ghep mai

✎ Cách đây 58 phút

Có lẽ em đã khóc rất nhiều.

✎ Cách đây 1 tiếng

Bẫy chồn đèn thật nguy hiểm