Nóng Mới25 Video Đề xuất

Sweet Pomelo Shell Recipes. เปลือกส้มโอเชื่อม

Sweet Pomelo Shell Recipes. เปลือกส้มโอเชื่อม Sweet Pomelo Shell was Thai desserts whith used bitter fruit to cooked. So the way to bring out the , had to boil with water several times. And requires a very sweet syrup to make the flavor bitter taste lost. เปลือกส้มโอเชื่อมเป็นของหวานคนโบราณ เป็นขนมที่ยายบัดดี้ชอบ เป็นของหวานประเภทเดียวกับมะตูมเชื่อมแต่จะเหนียวหนึบกว่านิดหน่อย และมีกลิ่นส้มโอ วิธีทำก็ไม่ยาก แต่เสียเวลาเป็นวัน เพราะต้องต้มน้ำทิ้ง 3 รอบเพื่อกำจัดรสขม และเคล็ดลับที่สำคัญในการเชื่อมของฝาดและขม คือ น้ำเชื่อมต้องเข้มข้นมีความหวานสูงจะได้กลบรสขมให้หมด http://myhome.iirt.com/article/thai_dessert.php?subaction=showfull&id=1304745597&archive=&start_from=&ucat=2&
✎ Cách đây 11 phút

Dwight Vs The Machine - The Office US

✎ Cách đây 24 phút

Anh Tuan Thanh Ha LK Chuyen tinh yeu

✎ Cách đây 25 phút

Far Cry 4 Video Review

✎ Cách đây 30 phút

Chris Malinchak - These Dreams

✎ Cách đây 38 phút

When Your Heart Sings HU - Music Video

✎ Cách đây 41 phút

Barry Gibb Tribute Video

✎ Cách đây 52 phút

RIP Codename ELF...

✎ Cách đây 53 phút

The Fifth Element: Music Video (1997)