Nóng Mới25 Video Đề xuất

Tết Xa Quê Của Du Học Sinh

Tết Xa Quê Của Du Học Sinh Ăn Tết ở nhà với bố mẹ 20 năm rồi, giờ đi học xa nhà thì phải chấp nhận thôi, có tiền thì về quê ăn Tết không có tiền thì ở lại đi cày cho Người Nhật chứ gì. Tụi mình vẫn còn trẻ như thế này dăm ba cái Tết xa nhà có gì mà phải buồn chứ? Nhỉ?
✎ Cách đây 6 phút

How I Pack a Carry On + Packing Tips

✎ Cách đây 1 tiếng

✎ Cách đây 1 tiếng

Lil Tecca - Ransom (Lyrics)