Nguồn: Báo xác minh

Thanh niên dùng ôtô chặn đường ray xe điện để tặng hoa cho cô gái

Một thanh niên người Nga đã dùng ôtô chặn đường xe điện đang chạy, vi phạm luật giao thông và gây nguy hiểm chỉ để tặng hoa một cô gái trên xe.