Nóng Mới25 Video Đề xuất

Bài phát biểu tuyên bố thắng cử của Donald Trump

Tỷ phú 70 tuổi có bài phát biểu chiến thắng khá khiêm nhường, khi ông ca ngợi bà Clinton và công lao của bà, cảm ơn đội ngũ của mình cũng như hứa xây dựng nước Mỹ tốt đẹp trở lại.
✎ Cách đây 15 tiếng

✎ Cách đây 15 tiếng

✎ Cách đây 16 tiếng

What if Messi Played for Manchester City?