Nguồn: Báo xác minh

Biển lửa cuồn cuộn ở miền Bắc của California

Cháy rừng đã xảy ra tại nhiều khu vực thuộc các quận Yuba, Sonoma và Butte nằm ở miền Bắc bang California, Mỹ, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán.