Nguồn: Báo xác minh

Đoàn xe đưa ông Kim Jong Un đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Kim Jong Un cùng đoàn quan chức Triều Tiên đến dâng hoa tại đài liệt sĩ. Sau đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên sang viếng tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.