Nguồn: Báo xác minh

Khai mạc hội nghị Tổng kết Quan chức Cấp cao APEC

Hội nghị Tổng kết Quan chức Cấp cao APEC đã khai mạc vào sáng 6/11 tại Đà Nẵng. Đây là cuộc họp quan chức cấp cao (SOM) cuối cùng của Năm APEC 2017.