Nóng Mới25 Video Đề xuất

Mô phỏng cảnh khủng bố sử dụng AI tấn công thường dân

Những robot sát thủ tự động nếu rơi vào tay bọn khủng bố, chúng có thể sử dụng nó để tấn công giết chết hàng trăm thậm chí hàng nghìn thường dân vô tội.
✎ Cách đây 4 tiếng

✎ Cách đây 4 tiếng