Nguồn: Báo xác minh

Những nghi thức của cuộc hành hương lớn nhất thế giới

Khoảng 2 triệu tín đồ Hồi giáo đang hành hương về thánh địa Mecca (Saudi Arabia) để thực hiện hàng loạt nghi thức tôn giáo kéo dài từ ngày 30/8 đến 3/9.