Nguồn: Báo xác minh

Sứ mệnh 'chạm tới Mặt Trời' của Tàu vũ trụ Parker Solar

Phi thuyền Parker Solar, với kích thước bằng một chiếc ôtô nhỏ, sẽ tiến thẳng tới khí quyển Mặt Trời trong sứ mệnh dự kiến được khởi động vào mùa hè năm 2018 của NASA.