Nguồn: Báo xác minh

Uy lực xe thiết giáp chở quân tốt nhất thế giới

Xe thiết giáp chở quân AMV Patria được bọc giáp chắc chắn, hỏa lực mạnh được đánh giá tốt nhất thế giới.